- ABOUT US -


Partner


Shennan Circuit Suzhou Agilent Zhuhai Founder Shanghai Moonlight Jiangxi Red Board
Flextronics Group Huizhou Huatong Zhuhai Jiesai Zhongjing Electronics Zhuhai Yueya